بورس۲۴
1400/10/01
17:35
مجوز افزایش سرمایه ۲۴درصدی «تاپیکو» صادر رشد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین مجوز افزایش سرمایه ۲۴ درصدی این شرکت را ز محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رساند

انتهای خبر

0
0