سهم گلچین
1400/03/03
11:20
#خنصیر اطلاعیه 1400/03/03 *مهندسي نصير ماشين* 12ماهه منتهی به 99/12/30 شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ 645 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 99 درصد...

#خنصیر


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*مهندسی نصیر ماشین*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۴۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۹ درصد افزایش سود خالص نسبت به سال مالی۹۸


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۴۹ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۱۸ درصد افزایش سود خالص نسبت به سال مالی۹۸انتهای خبر

0
0