پایگاه خبری انتخاب
1399/09/17
11:37
سخنگوی وزارت خارجه: 🔹درخواست چند کشور منطقه برای حضور در مذاکرات احتمالی آینده؟ این کشورها باید در حد ظرفیت خود صحبت کنند 🔹 سعی کرده ایم به عنوا...

سخنگوی وزارت خارجه:


🔹درخواست چند کشور منطقه برای حضور در مذاکرات احتمالی آینده؟ این کشورها باید در حد ظرفیت خود صحبت کنند🔹 سعی کرده ایم به عنوان برادر بزرگ‌تر، خطاهای کشورهای منطقه را نادیده بگیریم🔹 احتیاجی به چانه‌زنی دوباره درباره مفاد برجام نمی‌بینیمجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲T۸a


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0