بورس۲۴
1400/08/30
13:33
شفاف سازی «شتولی» در خصوص مواد اولیه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولی پرس ومدیران و مالکان سهام درصدی آن از سال ۱۳۹۰ و پس خرید سهام این شرکت در بورس، تاکنون هیچ گونه ارز و تسهیلاتی دریافت ننموده و هیچ گونه مواد اولیه به جز LAB آن صرفا در سه ماه اخیر، از مجاری دولتی یا بورسی دریافت نشده است.

انتهای خبر

0
0