نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/02
18:21
کسایی که حوصله بغض ندارند گوش نکنن🔴 وقتی غم و رنج زیاد شه تبدیل به اشک میشه و سرازیر میشه این صدای سهامدار بازار بورس سرزمینم است اگر مردانگی باش...

کسایی که حوصله بغض ندارند گوش نکنن🔴


وقتی غم و رنج زیاد شه تبدیل به اشک میشه و سرازیر میشه


این صدای سهامدار بازار بورس سرزمینم است


اگر مردانگی باشد این صدای بغض الود هرگز نباید شنیده شود


جانها داده شد تا زنان سرزمینم ارامش داشته باشند تا گوشه چشمشان اشک الود نشود و صدایشان نلرزد


غافل از انکه کاری کردند که این چنین اشک بریزد و دادش را به کائنات عالم ببرد


او تنها نیست ۵۰ ملیون ایرانی در این وضعیت هستند قطعا صدای تظلم خواهیش جایی شنیده خواهدشد.بغض نکن بانو جان


گریه نکن بانو جانچه کنیم که غیرتی نیست


چه کنیم


کاش میمردم و صدای غمناکت را نمیشنیدم


همه همدردیم به‌عنوان یک کنش‌گر اجتماعی کمی مسوول اتفاقات اطرافمان باشیم .لطفا نشرش بدین
#بورس


#سهامدار


#ریزش


#دعوت


نشر حداکثریانتهای خبر

0
0