ساعت بورس
1400/03/02
09:12
#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی تعداد نماد: 307 صف خريد: 8 مثبت بدون صف: 15 منفي بدون صف: 135 صف فروش: 142 #D1400_3_2 09:08

#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی


تعداد نماد: ۳۰۷


صف خرید: ۸


مثبت بدون صف: ۱۵


منفی بدون صف: ۱۳۵


صف فروش: ۱۴۲


#D۱۴۰۰_۳_۲ ۰۹:۰۸انتهای خبر

0
0