بانی فام
1399/10/08
13:18
#كچاد (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال2% سود تا محدوده 22043 ریال در صورت نزول قیمت احتمال10% ضرر تا محدوده 19496 ری...

#کچاد


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۲٪ سود تا محدوده ۲۲۰۴۳ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۰٪ ضرر تا محدوده ۱۹۴۹۶ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0