کدال۳۶۰
1400/03/02
14:19
#همراه ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه ارتباطات سیار ایران #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/02/30 ساعت 09:00 🔹 سرمایه ثب...

#همراه


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه ارتباطات سیار ایران #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۲۲۵۸🔹 سود نقدی هر سهم: ۲۰۸۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۴۹,۵۵۴,۱۲۴ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۴:۱۹:۴۷ (۷۴۸۷۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0