نوآوران امین
1399/12/14
18:09
سهامی عام شیمیایی پارس پامچال(#شپمچا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 94 درصدی درآمد...

سهامی عام شیمیایی پارس پامچال(#شپمچا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۹۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۹۶,۰۰۸ میلیون ریال به مبلغ ۶۳,۳۱۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۲۸ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۱۸۶۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0