کانال کدال
1400/07/10
15:20
📊 نماد : وسخراش 📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان 🏭 شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان شمالی 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسخر...

📊 نماد : وسخراش📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان🏭 شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان شمالی📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسخراش #افشای_جزییات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0