نوآوران امین
1400/03/04
00:34
#فعالیت_ماهانه #اردیبهشت_۱۴۰۰ بیمه تجارت نو(#بنو) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تاریخ انتشار:...

#فعالیت_ماهانه


#اردیبهشت_۱۴۰۰بیمه تجارت نو(#بنو)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱


سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۲:۰۵:۰۹⭕ حق بیمه صادره طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۲۸,۲۸۶ میلیون ریال بوده که ۲۶.۵۹ درصد کمتر از از متوسط حق بیمه صادره طی ۱ ماهه گذشته بوده است.⭕ خسارت پرداختی طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۱۳,۲۳۲ میلیون ریال بوده که ۱۱.۸۴ درصد بیشتر از از متوسط خسارت پرداختی طی ۱ ماهه گذشته بوده است.⏹ تناسب "حق بیمه صادره" به "خسارت پرداختی" طی اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱.۸۱ مرتبه بوده، در حالیکه متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۱ ماه گذشته معادل ۲.۷۶ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۲ ماه به ۲.۲۶ مرتبه رسیده است.⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده اند:


ثالث - اجباری: ۲۵ درصد


درمان: ۲۰ درصد


زندگی - غیر اندوخته دار: ۱۷ درصد


کشتی: ۸ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۶ درصد


سایر: ۲۴ درصد⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند:


درمان: ۷۴ درصد


زندگی - غیر اندوخته دار: ۱۲ درصد


ثالث - اجباری: ۵ درصد


بدنه خودرو: ۳ درصد


حوادث سرنشین: ۲ درصد


سایر: ۴ درصد#بنو_۱۴۰۰


#گزارش_فعالیت_ماهانه_بنو
http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=dUDoHd۲rm۹K۵jfxHWxK۵۵w٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۵۸دانلود
انتهای خبر

0
0