کدال۳۶۰
1400/03/04
13:50
#فالوم ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه آلومتک #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/02/30 ساعت 09:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 750,00...

#فالوم


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه آلومتک #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۰۶۰🔹 سود نقدی هر سهم: ۶۷🔹 سود انباشته پایان دوره: ۴۹۶,۶۸۲ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۳:۴۹:۵۹ (۷۴۹۱۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0