کدال۳۶۰
1400/07/06
11:44
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/06/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 از محل واگذاری س...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۳,۱۱۳,۸۰۳ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۵۳,۰۱۵,۸۳۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۲٪ به مبلغ ۲۸۴,۳۰۴,۶۰۰ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۷-۰۶ ۱۱:۴۴:۵۲ (۷۹۹۵۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0