بتاسهم
1399/08/25
15:54
#غچین پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت چين چين درصد افزایش سرمایه: 271 درصد محل تامین: سود ا...

#غچین پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین


درصد افزایش سرمایه: ۲۷۱ درصد


محل تامین: سود انباشتهانتهای خبر

0
0