کدال۳۶۰
1400/12/11
13:54
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 از محل ...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۳,۰۰۹,۵۸۳ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۶۳,۵۲۱,۲۷۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴٪ به مبلغ ۲۷۳,۹۶۸,۸۱۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۱۱ ۱۳:۵۴:۵۰ (۸۵۹۱۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0