مهندسی مالی
1400/06/27
11:47
پودر شدن و نابود شدن سرمایه مردم و بازارهای مالی جوک و خنده نداره واقعا ییار حداقل جدی باشید برای سرمایه مردم و‌عادی سازی بزارید کنار

پودر شدن و نابود شدن سرمایه مردم و بازارهای مالی جوک و خنده نداره واقعاییار حداقل جدی باشید برای سرمایه مردم و‌عادی سازی بزارید کنار

انتهای خبر

0
0