مجید سلطانی
1399/09/18
10:17
هر کس فروشنده است، بفروشه مخاطبان من در این کانال، من و دیدگاه سهامداری من را خوب می شناسند! اینجا جای سفته بازی کثیف و نوسانگیری سخیف نیست !

هر کس فروشنده است، بفروشه


مخاطبان من در این کانال، من و دیدگاه سهامداری من را خوب می شناسند! اینجا جای سفته بازی کثیف و نوسانگیری سخیف نیست !انتهای خبر

0
0