سیگنال طلایی
1400/03/03
12:24
#شاخص_کل معمولا آخرین چیزی که میمیره (امید) هست اگه زیره یک میلیون و پنجاه هزار واحد تثبیت شه میره برا ۹۲۰ هزار

#شاخص_کل


معمولا آخرین چیزی که میمیره (امید) هستاگه زیره یک میلیون و پنجاه هزار واحد تثبیت شه میره برا ۹۲۰ هزارانتهای خبر

0
0