اسمارت بورس
1400/03/03
11:00
#شاخص کل از دید ما با توجه به این نمودار در انتهای اصلاح است کندل ماهانه بعد که از 11 خرداد استارت میخورد میتواند از دهه دوم خرداد بعد از واکنش لا...

#شاخص کل


از دید ما با توجه به این نمودار در انتهای اصلاح است کندل ماهانه بعد که از ۱۱ خرداد استارت میخورد میتواند از دهه دوم خرداد بعد از واکنش لازم به این سطح سبز و صعودی باشد


ماموریت فعلی هم برای آماده سازی بازار با منفی باز شدن سهام کوچک و یکدست کردن بازار در افت شدید برای صعود در حال انجام است طعم شیرین سودهای چندصد درصدی بازار را در حرکت یکدست و گله ای و گاوی یک بار چشیده اند و دوباره سناریوی جدید جهت آماده کردن فضا و قیمت اکثرت بازار جهت رشد چند صد درصدی سهام از قیمتهای زیر کف در حال پیاده سازی است


#این_یک_سناریوی_ممکن_است
انتهای خبر

0
0