بولتن اقتصادی
1400/03/03
17:00
ارایه پیشنهاد منع تردد از ۱۲ تا ۱۷ خرداد به ستاد کرونا ▫️ استاندار تهران از ارائه پیشنهاد اعمال منع تردد از ۱۲ تا ۱۷ خردادماه سال جاری با هدف کنتر...

ارایه پیشنهاد منع تردد از ۱۲ تا ۱۷ خرداد به ستاد کرونا▫️ استاندار تهران از ارائه پیشنهاد اعمال منع تردد از ۱۲ تا ۱۷ خردادماه سال جاری با هدف کنترل بیماری کووید۱۹ خبر داد.

انتهای خبر

0
0