سهم گلچین
1399/08/25
13:32
#غچین اطلاعیه 99/08/25 *مجتمع کشت و صنعت چين چين* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 240 میلیارد ریال به م...

#غچین


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۵


*مجتمع کشت و صنعت چین چین*


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۹۰ میلیارد ریال (معادل ۲۷۱ درصد)


از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالیانتهای خبر

0
0