بورس پرس
1400/01/22
12:30
شکایت ۱۹۰ نماینده مجلس از روحانی به قوه قضائیه ارسال شد

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم با ۱۹۰ رای موافق به قوه قضائیه ارسال شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در جلسه امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف در اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی ، قرائت و طبق اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن قرار گرفت.


بر اساس این گزارش، روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده که این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده به قوه قضائیه ارسال شد.


بنابراین گزارش، بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کرده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر کند.


تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر کند.


ماده ۱ - مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن‌را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.


همچنین طبق ماده ۲۳۴ مکرر- هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فورا از طریق هیات‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند. گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه بصورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.


استنکاف رییس جمهور از امضاء صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس:


۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر


۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)


۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)


۴- قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور


۵- قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور


۶- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)


۷- قانون الحاق موادی به قانون آئین نامه داخلی مجلس


۸- قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی


۹- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش


۱۰- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس


۱۱- قانون موافقتنامه خدمات هوایی دو جانبه بین دولت ایران و کویت


۱۲- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی


۱۳- قانون قدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران


بخش دوم- اقدامات نمایندگان/ کمیسیون تخصصی مجلس


پس از وصول درخواست ۳۲ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده یک قانون مدنی، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه ۲۹ دی کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور پاسخ هایی را اعلام کرد. سپس کمیسیون در خصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در مورد رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، رای گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.


بخش سوم- جمع بندی نهایی


با توجه به مطالب فوق و مستندات موجود استنکاف رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی مبنی بر امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ سیزده ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس برای کمیسیون قضایی و حقوقی محرز است و طبق ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره یک ماده مذکور تقدیم مجلس می شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0