تکسهم ۹۸
1400/03/03
08:28
همه ی سهم های بازار انگار یه بار باید از کوچه ی گره ی معاملاتی رد بشن

همه ی سهم های بازار انگار یه بار باید از کوچه ی گره ی معاملاتی رد بشن


انتهای خبر

0
0