ایچیموکو و الیوت
1399/10/07
20:45
🔳⭕️گزارش تحلیلی از پنج سال آینده کشور ✍️نوشته دکتر مجتبی لشکربلوکی ▫️ویرایش زمستان ۹۹ این گزارش به این سوالات پاسخ می دهد: ▫️چرا باید در مورد آی...

🔳⭕️گزارش تحلیلی از پنج سال آینده کشور


✍️نوشته دکتر مجتبی لشکربلوکی


▫️ویرایش زمستان ۹۹این گزارش به این سوالات پاسخ می دهد:


▫️چرا باید در مورد آینده کشور نگران باشیم؟


▫️نقاط امیدوار کننده آینده ایران چیست؟


▫️اقتصاد و اجتماع ایران شاهد چه مسایلی خواهدبود؟


▫️با توجه به آینده کشور؛ در کدام حوزه سرمایه گذاری کنیم؟ کدام حوزه ها رونق خواهند گرفت؟


▫️ریشه بدن فروشی، حجیم خوری، پشت بام خوابی، رواج فروشگاه های قیمت محور، ازدواج سپید، وداع با برندها، درود به های‌کپی و ... چیست؟انتهای خبر

0
0