گراد بورس
1399/10/08
09:24
نماد اکنون در حوالی قیمتی 13,640 ریال در حال داد و ستد است. به نظر میرسد نماد در حال حرکت طبق یک الگوی زیگزاگ (ABC) میباشد. تا کنون نیز موج A از ...

نماد اکنون در حوالی قیمتی ۱۳,۶۴۰ ریال در حال داد و ستد است.


به نظر میرسد نماد در حال حرکت طبق یک الگوی زیگزاگ (ABC) میباشد.


تا کنون نیز موج A از این الگو تکمیل شده است.


اکنون قیمت در میانه موج B از الگو قرار گرفته است. (شاخه d از موج B)


انتظار آن را داریم که با شروع موج C از الگوی مد نظر ، نماد ابتدا تا مقاومت قیمتی ۲۴,۲۰۰ و رشد کرده و با عبور از این مقاومت قیمتی مد نظر به سمت اهداف قیمتی ۵۵,۲۰۰ در میان مدت و ۱۲۸,۰۰۰ ریال در بلند مدت حرکت داشته باشد.


➖➖➖➖➖


تحلیل به زبان ساده:


انتظار آن را داریم که نماد در کوتاه مدت ابتدا به سمت مقاومت قیمتی ۲۴,۲۰۰ حرکت کرده و پس از مقداری اصلاح و استراحت قیمتی به سمت هدف قیمتی ۵۵,۲۰۰ ریال در میان مدت و ۱۲۸,۰۰۰ ریال در بلند مدت حرکت داشته باشد.


۹۹.۱۰.۰۸


@Geradbourseانتهای خبر

0
0