آواتحلیل
1399/08/27
11:31
#ارفع #بورس_کالا 10000 تن شمش بلوم با قیمت 9339 تومان عرضه و 6600 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#ارفع


#بورس_کالا


۱۰۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۹۳۳۹ تومان عرضه و ۶۶۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0