همفکران
1400/03/04
11:56
#نبض_بازار 📈 #فولاد در قیمت 900 تومان بازگشایی شد و هم اکنون در محدوده صفر تابلو با نوسانات مثبت همراهست.

#نبض_بازار


📈 #فولاد در قیمت ۹۰۰ تومان بازگشایی شد و هم اکنون در محدوده صفر تابلو با نوسانات مثبت همراهست.انتهای خبر

0
0