دنیای اقتصاد
1399/08/27
18:10
دلار راه افزایشی را ادامه نداد 🔴 در چهارمین روز هفته، فضای بازار ارز آرام بود، ولی مبارزه آشکاری میان نوسان گیران دلار و بازارساز وجود داشت. روز س...

دلار راه افزایشی را ادامه نداد🔴 در چهارمین روز هفته، فضای بازار ارز آرام بود، ولی مبارزه آشکاری میان نوسان گیران دلار و بازارساز وجود داشت. روز سه شنبه، معامله گران تمایل داشتند که قیمت دلار را در کانال ۲۶ هزار تومان نگه دارند، ولی بازارساز قصد داشت این ارز را به کانال ۲۵ هزار تومانی بیاورد.🔴 البته رفتار صرافی های بانکی به گونه ای بود که به نظر نمی رسید بازارساز قصد داشته باشد به بهانه کاهش قیمت ها، در بازار التهاب ایجاد کند و آرامش روزهای اخیر را برهم بزند. صرافی های بانکی امروز قیمت فروش دلار خود را ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرده بودند که از یک سو فاصله زیادی با قیمت بازار آزاد نداشت و از سوی دیگر در کانال پایین تر بود که نشان از تمایل بازارساز برای افت قیمت دلار می داد.🔴 حدود ساعت ۳ بعدازظهر در بازار آزاد، دلار ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان بود که فاصله ۲۰۰ تومانی با قیمت بازارساز داشت و نشان از کاهش ۱۵۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت. دلار روز دوشنبه پس از دو کاهش متوالی، افزایشی شده بود ولی روز سه شنبه نتوانست مسیر افزایشی را ادامه دهد.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

انتهای خبر

0
0