بورس۲۴
1401/02/06
16:34
بررسی عملکرد «فولای» در ماه نخست

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فولاد آلیاژی یزد در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بررسی عملکرد «فولای» در ماه نخست

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فولاد آلیاژی یزد در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در فروردین ماه سال قبل نیز رقم ۲۹ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند.


فولای 1 ماهه 1401
انتهای خبر

0
0