نوآوران امین
1399/08/26
08:48
✅ #پیش_گشایش برترین عرضه و تقاضا در مرحله پیش گشایش بازار در ساعت 8:45 . 1399/08/26 08:48 http://market.nadpco.com 16 درصد بازار صف خرید و 53 درص...

✅ #پیش_گشایش


برترین عرضه و تقاضا در مرحله پیش گشایش بازار در ساعت ۸:۴۵ .


۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰۸:۴۸


http://market.nadpco.com
۱۶ درصد بازار صف خرید و ۵۳ درصد بازار صف فروشانتهای خبر

0
0