مهدی ساسانی
1399/08/27
12:22
با ۳ روز مثبت همه منفی امروز جبران میشه ولی بالا باز میکردید الان جای این صف خرید اونطرف تابلو سمت فروش صف چیده شده بود

با ۳ روز مثبت همه منفی امروز جبران میشه ولی بالا باز میکردید الان جای این صف خرید اونطرف تابلو سمت فروش صف چیده شده بودانتهای خبر

0
0