کدال۳۶۰
1400/04/30
13:41
#وسفارس اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس ▪️ شرکت سرمایه گذاری ...

#وسفارس


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس
▪️ شرکت سرمایه گذاری استان فارس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۱۹ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «وسفارس» با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۱۰,۶۴۰,۸۲۳ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۰۴-۳۰ ۱۳:۴۱:۵۴ (۷۷۵۲۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0