بورس۳۶۵
1399/08/25
14:29
💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروز ارزش معاملات خرد امروز بیشتر از 14 هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم از ۲۲ مهر ماه تا کنون اس...

💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروزارزش معاملات خرد امروز بیشتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم از ۲۲ مهر ماه تا کنون است ...افزایش ارزش معاملات و افزایش قدرت خرید حقیقی نوید تعادل و اتفاقات مثبت را در بازار می دهد
.................................《تاریخ: یکشنبه ۲۵ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0