کدال۳۶۰
1399/10/08
14:49
#حسینا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد تفاهنامه با سازمان بنادر و دریانوردی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) ...

#حسینا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد تفاهنامه با سازمان بنادر و دریانوردی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سیناشرح رویداد:


انعقاد تفاهنامه با سازمان بنادر و دریانوردی جهت بررسی و مطالعه اولیه تولید تجهیزات بندری و کانتینر - با توجه به تفاهم نامه بودن تاکید می شود که در مقطع فعلی فاقد الزام برای طرفین بوده و هیچ گونه اثر سود وزیانی ندارد.
۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۴:۴۹:۵۰ (۷۰۷۳۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0