مجید سلطانی
1400/03/02
22:45
شما که در حد تدارک یک ژنراتور برق اضطراری یا حداقل چند تا یو پی اس هم مدیریت و دوراندیشی ندارید، چرا مسابقه آنلاین در سطح جهانی شرکت می کنید! حالا ...

شما که در حد تدارک یک ژنراتور برق اضطراری یا حداقل چند تا یو پی اس هم مدیریت و دوراندیشی ندارید، چرا مسابقه آنلاین در سطح جهانی شرکت می کنید! حالا برق را هم قطع نمی کردن، یک ترانسی می ترکید یا طوفان یک تیری را می انداخت، می خواستید چکار کنید ؟!


انتهای خبر

0
0