بورس۲۴
1400/09/10
18:58
تمدید عرضه واحد های سرمایه گذاری تعهد شده و تادیه نشده نماد «پارتین »

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،واحد های سرمایه گذاری تعهد شده و تادیه نشده صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان ۳۵درصد تادیه از روز شنبه مورخ ۱۳ آذر الی ۶ دی عرضه می شود

انتهای خبر

0
0