دنیای اقتصاد
1399/08/27
15:44
بازارگردانی سهام؛ از شعار تا عمل 💢 در حالی تمامی شرکت‌های بورسی از ۱۰ مهرماه امسال و شرکت‌های حاضر در فرابورس از ۱۵ ماه مهر ملزم به معرفی بازارگرد...

بازارگردانی سهام؛ از شعار تا عمل💢 در حالی تمامی شرکت‌های بورسی از ۱۰ مهرماه امسال و شرکت‌های حاضر در فرابورس از ۱۵ ماه مهر ملزم به معرفی بازارگردان شدند که شرکت بورس و اوراق بهادار تهران علت عدم بازگشایی نمادهای متوقف و طولانی شدن این مدت را عدم معرفی بازارگردان موثر عنوان می‌کند.💢 با وجود این اما اکنون از بین حدود ۶۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی بیش از نیمی از آنها هنوز بازارگردانی ندارند...👇کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
yun.ir/aj۸uf۶انتهای خبر

0
0