سیگنال یاب روزانه
1400/03/02
09:02
#شاخص_کل حمایت ها یکی پس از دیگری شکسته میشن، تا جایی که حمایت مهم میانگین متحرک 300 روزه هم پس از 6 سال شکسته شده است.

#شاخص_کلحمایت ها یکی پس از دیگری شکسته میشن، تا جایی که حمایت مهم میانگین متحرک ۳۰۰ روزه هم پس از ۶ سال شکسته شده است.انتهای خبر

0
0