بورس امروز
1400/03/02
17:29
📌توانگر: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: 🔹 علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگ...

📌توانگر: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیسترییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس:


🔹 علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.🆔

انتهای خبر

0
0