بورسینه
1399/10/07
13:58
📌حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال‌جاری ۵برابر افزایش یافت 🔹یکی از مؤثر‌ترین کارکرد‌های بورس تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در اقتصاد...

📌حجم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال‌جاری ۵برابر افزایش یافت🔹یکی از موثر‌ترین کارکرد‌های بورس تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بورس انجام می‌شود.


🔹حجم تامین مالی انجام‌شده در بازار سرمایه از ۸۸هزارو ۵۰۰میلیارد تومان به ۴۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است.


🔹آمار‌ها نشان می‌دهد حجم تامین مالی از طریق عرضه اولیه در سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۸۳۳درصد افزایش یافته است.👈🏻برای مطالعه مشروح این گزارش کلیک کنیدانتهای خبر

0
0