مدت: 30 ثانیهحجم: 1.5 مگابایت
ساعت بورس
1400/03/03
17:04
مدیر عامل توانیر : صحبت از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات برق برای ماینینگ یعنی برق مصرفی ۲ میلیون خانوار یا ۳۰ درصد مصرف برق تهران. از نیروهای امنیتی درخ...

مدیر عامل توانیر :صحبت از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات برق برای ماینینگ یعنی برق مصرفی ۲ میلیون خانوار یا ۳۰ درصد مصرف برق تهران.
از نیروهای امنیتی درخواست کمک کردیم چون وقتی برای جمع آوری ماینرها رفتیم ، به همکارانمان تیراندازی کردند.انتهای خبر

0
0