بولتن اقتصادی
1399/08/28
10:21
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا شهر تهران: با توجه به تعطیلی دو هفته ای پیش رو، دولت در اسرع وقت بسته های حمایتی اقتصادی را برای اقشار فر...

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا شهر تهران:با توجه به تعطیلی دو هفته ای پیش رو، دولت در اسرع وقت بسته های حمایتی اقتصادی را برای اقشار فرودست مدنظر قرار دهد.

انتهای خبر

0
0