نوآوران امین
1400/03/04
00:39
فروسیلیسیم خمین (#فروسیل) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۶.۳۹) ...

فروسیلیسیم خمین (#فروسیل)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۶.۳۹) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0