ایبنا
1399/08/25
21:55
📌 ربیعی: تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر ممنوع است 🔸سخنگوی دولت: در نشست روز یکشنبه دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی ...

📌 ربیعی: تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر ممنوع است🔸سخنگوی دولت: در نشست روز یکشنبه دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود.🔹 در این تعطیلی گسترده حتی به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.

انتهای خبر

0
0