سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/10/07
09:58
#رصد_بازار فروش حقوقی در همان ابتدای بازار ساعت ۹:۰۹ به اندازه ۳۰ میلیون ناقابل!! 🍂🍂🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰۹:۵۸ ➖➖➖...

#رصد_بازار


فروش حقوقی در همان ابتدای بازار ساعت ۹:۰۹ به اندازه ۳۰ میلیون ناقابل!!🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰۹:۵۸


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0