سپرده گذاری مرکزی
1400/03/10
00:00
یک نماد در سامانه پس از معاملات درج شد

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادارو تسویه وجوه اعلام کرد : نماد شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در سامانه پس از معاملات درج شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، درج نماد شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان «ذفر۱۱۹۱» به تعداد ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم و به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ ریال در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در سامانه پس از معاملات بورس صورت گرفت.

انتهای خبر

0
0