سهم گلچین
1400/03/04
09:33
شاهد بهبود تقاضا در بازار هستیم سهمی که از 1300تومان بود حال آمده 180شده دیگه آن سهم نمی فروشند می خریم می ذاریم گوشه سبد تا یک سود خوب انشاالله بگ...

شاهد بهبود تقاضا در بازار هستیم سهمی که از ۱۳۰۰تومان بود حال آمده ۱۸۰شده دیگه آن سهم نمی فروشند می خریم می ذاریم گوشه سبد تا یک سود خوب انشاالله بگیریم.


انتهای خبر

0
0