کانال کدال
1399/08/25
15:24
📊 نماد : غچين 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: مجتمع کشت و صنعت چين چين 🔸 سرمایه فعلی: 240,0...

📊 نماد : غچین📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین🔸 سرمایه فعلی: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۲۷۱ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته✳️ قیمت تیوریک سهم : ۱۱,۳۰۴ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۴۱,۹۴۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۲۷۱ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱۱,۳۰۴ ریال می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#غچین #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هییت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳:۱۰:۳۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0