بورس امروز
1399/08/26
18:04
‌‌❇ سامانه ارز همراه مسافر، عملیاتی شد 🔹بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا...

❇ سامانه ارز همراه مسافر، عملیاتی شد🔹بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف به راه اندازی سامانه ارز همراه مسافر در مبادی ورودی و خروجی کشور است.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0