بورس نامه
1399/08/26
09:47
#وسپهر تا اون ۱۵ درصد رو از دماغ سهامدارا درنیاره مثبت بشو نیست😂

#وسپهر تا اون ۱۵ درصد رو از دماغ سهامدارا درنیاره مثبت بشو نیست😂


انتهای خبر

0
0